Spoštovani uporabnik,

V družbi Eudace d.o.o. se zavedamo pomena in pomembnosti varstva osebnih podatkov, ki nam jih zaupate, zato vaše osebne podatke skrbno varujemo in upravljamo.

Ta politika zasebnosti se nanaša na obdelavo osebnih podatkov v družbi EUDACE d.o.o. in ki kot določa namene in načine obdelave osebnih podatkov v evidencah dejavnosti obdelave osebnih podatkov ter seznanja stranke družbe in obiskovalce spletnih strani družb z nameni obdelave, vrstami osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, pravicami, ki jih zagotavljamo in temelji obdelave osebnih podatkov.

Družbi Eudace d.o.o. zvajamo obdelavo osebnih podatkov v skladu z določbami Uredbe (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in nacionalne zakonodaje.

Da bi vam zagotovili ustrezno uporabniško izkušnjo, bomo od vas zahtevali določene osebne podatke. Vedno bomo zahtevali le tiste osebne podatke, ki jih nujno potrebujemo, da z vami lahko sodelujemo. Zavezani smo k zakoniti in pošteni obdelavi osebnih podatkov, ki nam jih zaupate, zato jih ne bomo nikakor uporabljali za druge namene, ki niso skladni z nameni obdelave, za katere so bili zbrani.

 

Upravljavec osebnih podatkov

Kontaktni podatki o upravljavcu osebnih podatkov Eudace d.o.o.

Polni naziv Upravljavca

EUDACE, družba za svetovanje in razvoj projektov, d.o.o.

sedež

Dunajska 159, 1000 Ljubljana

davčna številka

SI 11420421

matična številka

3503631000

elektronski naslov

info@eudace.eu

Telefonska številka

+386 (0) 599 42 160

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Upravljavec ne obdeluje osebnih podatkov v količini in na način, da bi bilo v skladu z zakonodajo potrebno imenovati pooblaščeno osebo za varstvo podatkov.

Osebni podatki

Osebni podatki so katere koli informacije v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom. Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, EMŠO številka, podatki o lokaciji, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

Upravljavec za točno in v naprej določene namene obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov:

 • ime in priimek
 • elektronska pošta
 • telefonska številka

Zakonite podlage za obdelavo osebnih podatkov

Vaše osebne podatke obdelujemo le:

 • na podlagi vaše izrecne privolitve. (točka a 1. odstavka 6. člena GDPR)
 • če je zbiranje vaših osebnih podatkov potrebno zato, da lahko z vami sklenemo pogodbo. (točka b 1. odstavka 6. člena GDPR)
 • če zbiranje osebnih podatkov zahteva veljavna zakonodaja (npr. glede podatkov, ki so na izdanem računu). (točka c 1. odstavka 6. člena GDPR)
 • kadar obstaja za zbiranje vaših osebnih podatkov zakoniti interes družbe Eudace d.o.o., razen kadar nad interesom družbe prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika. (točka f 1. odstavka 6. člena GDPR)

Obdelava osebnih podatkov v skladu z zahtevami zakonov ali zaradi sklenitve in izvajanja pogodbe

Upravljavec obdelujeta osebne podatke zaradi sklenitve in izvajanja pogodb ali na podlagi zahtev, ki nam jih nalaga veljavna zakonodaja, v naslednje namene:

obdelava osebnih podatkov

Obdelava osebnih podatkov zakonitega interesa

obdelava podatkov zakoniti interes

Obdelava osebnih podatkov na podlagi privolitve

obdelava podatkov privolitev

Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Narava našega poslovanja je taka, da moramo vaše osebne podatke v določenih primerih deliti z drugimi pogodbenimi obdelovalci, ki sodelujejo z nami.

 1. Pooblaščeni pogodbeni obdelovalec, ki za nas izvaja storitve administracije.
 2. Pooblaščeni pogodbeni obdelovalec, ki za nas izvaja računovodske storitve.
 3. Pooblaščeni pogodbeni obdelovalec, ki za nas izvaja zagotavljanje delovanja IT sistemov.
 4. Pooblaščeni pogodbeni obdelovalec, ki za nas izvaja zagotavljanje CRM sistema.

Eudace d.o.o. sodelujeta le s preverjenimi pogodbenimi obdelovalci, ki zagotavljajo ustrezno varnost vaših osebnih podatkov z zagotavljanjem ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov ter vaše osebne podatke obdelujejo v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Ponudnik ne bo posredoval vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru upravljavčevih navodil in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.

Varnost obdelave osebnih podatkov

Upravljavec si vsakodnevno prizadeva za zagotavljanje ustrezne varnosti obdelave osebnih podatkov, zato nenehno posodablja in dograjuje varnostne sisteme za zagotavljanje varne obdelave osebnih podatkov. Vaši osebni podatki so ves čas obdelave zaščiteni pred izgubo, uničenjem, neupravičenim vpogledom in dostopom s strani nepooblaščenih oseb.

Obdelava osebnih podatkov otrok

Z nami lahko sodelujejo le osebe, ki so starejše od 18 let, zato ne obdelujemo osebnih podatkov otrok oziroma oseb, mlajših od 18 let.

Pošiljanje podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije

Vaših podatkov družba Eudace d.o.o. ne pošiljata v tretje države ali mednarodne organizacije.

Pravice posameznika glede obdelave osebnih podatkov

Družba Eudace d.o.o. vam zagotavlja naslednje pravice na področju varstva osebnih podatkov:

 1. Pravica do preklica privolitve

V primeru, da ste kot posameznik privolili v obdelavo osebnih podatkov za enega ali več namenov obdelave osebnih podatkov, imate kadarkoli pravico preklicati svojo privolitev.

Upravljavec bo po prejemu preklica vaše privolitve v enega ali več namenov obdelave, vaše osebne podatke nemudoma prenehal obdelovati v ta namen.

Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov v zvezi z vami do vašega preklica, ter uporabo teh osebnih podatkov za zakonsko ali pogodbeno določene namene.

 1. Pravica dostopa do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami

Od upravljava imate pravico dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, ter dostop do osebnih podatkov v zvezi z vami in naslednje informacije: namen obdelave, vrsto osebnih podatkov v zvezi z vami, uporabnike vaših osebnih podatkov, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, vir osebnih podatkov.

 1. Pravica do popravka netočnih osebnih podatkov v zvezi z vami

Kadarkoli imate pravico zahtevati, da upravljavec popravi oziroma dopolni netočne oziroma pomanjkljive osebne podatke v zvezi z vami.

Upravljavec vas bo o popravku vaših osebnih podatkov brez odlašanja obvestil.

 1. Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da upravljavec omeji obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru njihove netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora.

 1. Pravica do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«)

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z vami.

V primeru izbrisa osebnih podatkov na podlagi vaše zahteve vas bo upravljavec o izbrisu obvestil.

Pravica do izbrisa ni absolutna, zavedati se morate, da podatkov, katerih obdelavo nam nalaga zakon ali jih potrebujemo za sklenitev ali izpolnitev pogodbe ne moremo izbrisati. O navedenem vas bomo obvestili.

 1. Pravica do prenosljivosti vaših podatkov

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z vami, na vašo zahtevo posreduje drugemu upravljavcu.

 1. Pravica do ugovora

Poleg pravice do preklica privolitve lahko v primeru uporabe vaših osebnih podatkov za namene obveščanja oz. neposrednega trženja kadarkoli pisno zahtevate prenehanje uporabe vaših podatkov v ta namen. V primeru ugovora obdelavi, bo upravljavec osebne podatke nemudoma prenehal obdelovati.

Uveljavljanje pravic

Vse pravice iz zgornje točke te izjave lahko uveljavljate na podlagi zahteve za uveljavljanje posamezne pravice. Zahtevo za uveljavljanje pravice lahko uveljavljate v fizični ali elektronski obliki na podlagi pisne zahteve , ki jo  pošljete na naslov kateregakoli od upravljavcev in sicer na naslov:

EUDACE, družba za svetovanje in razvoj projektov, d.o.o., Dunajska 159, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: info@eudace.eu

Pravica do pritožbe

Pravico imate, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper upravljavca vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov:

Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si.

Ogroženost varstva osebnih podatkov

Vsemu trudu varovanja podatkov navkljub popolne varnosti žal ni. Vedno obstaja možnost, da posebej zagrizen vdor v naše IT-sisteme ali nepredvidljiva napaka ogrozi varstvo vaših osebnih podatkov.

V primeru ogrozitve varstva vaših osebnih podatkov in v primeru, da bi bila ob tem izkazana verjetnost, da bi taka ogroženost varstva osebnih podatkov lahko povzročila veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo o tem nemudoma obvestili.

V primeru ogroženosti varstva osebnih podatkov bomo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v 72 urah po seznanitvi z ogroženostjo varstva vaših osebnih podatkov o njej obvestili pristojni organ.

Veljavnost politike

Pridržujemo si pravico, da izjavo o varstvu osebnih podatkov, brez predhodnega obvestila prilagodimo oziroma posodobimo. Veljavna je vsakokrat tu objavljena aktualna različica.

Vsaka sprememba te politike zasebnosti bo objavljena na tej spletni strani

Verzija: 1.0 z dne 9. 2. 2022eudacelogomini

družba za svetovanje in razvoj projektov, d.o.o.

Dunajska 159,

1000 Ljubljana

info@eudace.eu

+386 (0) 599 42 160