Varstvo osebnih podatkov in informacijska varnost

Izvedba celotne prilagoditve poslovanja podjetja na določbe splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) ne predstavlja le sprejetja določenih ukrepov, temveč predstavlja tudi proces vseh subjektov v podjetju, ki se morajo začeti zavedati, da skrb za varstvo osebnih podatkov in drugih tajnih podatkov predstavlja pomemben element pri uspešnem poslovanju podjetja.

Naš strokovni tim, ki razpolaga s strokovnjaki s tehničnimi znanji s področja informacijske varnosti, in procesnimi ter pravnimi znanji povezanimi z varstvom osebnih podatkov, vam lahko kompetentno pomaga skozi celoten proces izvajanja prilagoditve poslovanja družbe na novo zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Naš znanje vam bo pomagalo pri iskanju rešitev na izzive varovanja osebnih podatkov.

Naše storitve med drugim zajemajo:

  • Pregled in analiza obstoječega stanja v podjetju
  • Priprava potrebne interne dokumentacije, internih politik in pogodb s pogodbenimi obdelovalci
  • Izvajanje funkcije DPO (pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov)
  • Izvedba analiz vpliva na varstvo osebnih podatkov (DPIA analize)
  • Tehnični pregled varnostnih tveganj (skladno z metodologijo ISO 27.001)
  • Vzpostavitev sistema upravljana varovanja informacij (SUVI)
  • Vzpostavitev sistema neprekinjenega poslovanja
  • Svetovanje v zvezi z vprašanji s področja varstva osebnih podatkov
Ponujamo vam brezplačen 15 minutni uvodni razgovor preko videoklica, v katerem bomo razjasnili vsa morebitna vprašanja, ki se vam porajajo.