Pravo telekomunikacij

Telekomunikacije predstavljajo pomemben del našega življenja in poslovanja. Naša storitev zajema svetovanje v zvezi s pravnimi in dejanskimi vprašanji na področju telekomunikacij. Med drugim obsega ureditev služnosti, pripravo in usklajevanje medoperaterskih pogodb in podpora pri postopkih pred AKOS-om.

  • Odgovornost operaterjev pri ponujanju telekomunikacijskih storitev (vodenje postopkov reševanja sporov v skladu s 218. členom ZEKom-1)
  • Priprava medoperaterskih pogodb in dogovorov
  • Ustanavljanje služnosti in pridobivanje dovoljenj
  • Priprava (javnih) razpisnih dokumentacij v zvezi z nabavo in gradnjo telekomunikacijskega omrežja
  • Analiza trga Telekomunikacij (najeti vodi …)
  • Revizija postopkov javnega naročanja na področju telekomunikacij
  • Projektiranje omrežij
Ponujamo vam brezplačen 15 minutni uvodni razgovor preko videoklica, v katerem bomo razjasnili vsa morebitna vprašanja, ki se vam porajajo.