Odgovornost in intelektualna lastnina na spletu

Pojav spletnega okolja je poslovanje podjetij pohitrilo, izboljšalo in olajšalo, a hkrati odprlo številna pravna vprašanja, nova tveganja in nevarnosti za poslovanje podjetij. Z veseljem vam pomago pri oblikovanju in sprejemu pravne dokumentacije, potrebne za varno in skladno poslovanje v spletnem okolju; ter svetujemo pri implementaciji tehničnih rešitev za izboljšanje varnosti poslovanja na spletu.

Naša strokovna znanja med drugim zajemajo:

 • Pripravo pogodb (družbene pogodbe) in partnerskih dogovorov (SHA) pri lastniških in dolžniških vlaganjih na področju IT in Telekomunikacij
 • Zagon projektnih podjetij na področju IT in Telekomunikacij
 • Izvedba postopkov prevzemov in drugih materialnih statusnih preoblikovanj (združitve, delitve, oddelitve) na področju IT in Telekomunikacij
 • Priprava postopkov javnega naročanja in javno zasebnega partnerstva pri naložbah v IT in Telekomunikacijsko infrastrukturo
 • Priprava postopkov souporabe infrastrukture v skladu z ZEKom-1
 • Izvedba skrbnih pregledov pri naložbah v IT in sektor Telekomunikacij (pravni in tehnični vidik)
 • Pogodbe o gradnji omrežja in nabavi aktivne opreme
 • Dogovori iz področja dodeljevanja nedovoljenih državnih pomoči
 • Poslovni, tehnični in pravni razvoj projektov
 • Pravni postopki vezani na regulativo in pravni postopki vezani na varstvo konkurence (pri ali proti AKOS oz. pri ali proti AVK)
 • Priprava medoperaterskih pogodb in dogovorov
 • Ustanavljanje služnosti in pridobivanje dovoljenj
 • Priprava (javnih) razpisnih dokumentacij v zvezi z nabavo in gradnjo telekomunikacijskega omrežja
 • Revizija postopkov javnega naročanja na področju telekomunikacij
 • Pravni aspekti sočasne gradnje in omogočanja souporabe (telekomunikacijske) infrastrukture
 • Problematika državnih pomoči na področju telekomunikacij
 • Gospodarjenje z javnim premoženjem v povezavi z telekomunikacijskimi operaterji 
 • Analiza trga Telekomunikacij (najeti vodi…)
 • Odgovornost operaterjev pri ponujanju telekomunikacijskih storitev (vodenje postopkov reševanja sporov v skladu s 218. členom ZEKom-1)
Ponujamo vam brezplačen 15 minutni uvodni razgovor preko videoklica, v katerem bomo razjasnili vsa morebitna vprašanja, ki se vam porajajo.