Naložbe in financiranje na področju IT in telekomunikacij

Z večletnimi izkušnjami in referencami na področju svetovanja pri financiranju

Z več kot 10 letnimi izkušnjami na področju prava gospodarskih družb, prava telekomunikacij, prava informacijskih tehnologij in prava intelektualne lastnine vam nudimo celostno storitev pri reševanju pravnih problemov, ki se pojavijo ob naložbah v IT in Telekomunikacije. Pomagamo pri ureditvi služnosti, pripravi in usklajevanju medoperaterskih pogodb in nudimo podporo v postopkih pred AKOS – om. Z izkušnjami iz svetovanja pri financiranju vlaganj v telekomunikacijsko infrastrukturo lahko stranki ponudimo najboljši način izvedbe naložbe.

Naša strokovna znanja med drugim zajemajo:

 • Pripravo pogodb (družbene pogodbe) in partnerskih dogovorov (SHA) pri lastniških in dolžniških vlaganjih na področju IT in Telekomunikacij
 • Zagon projektnih podjetij na področju IT in Telekomunikacij
 • Izvedba postopkov prevzemov in drugih materialnih statusnih preoblikovanj (združitve, delitve, oddelitve) na področju IT in Telekomunikacij
 • Priprava postopkov javnega naročanja in javno zasebnega partnerstva pri naložbah v IT in Telekomunikacijsko infrastrukturo
 • Priprava postopkov souporabe infrastrukture v skladu z ZEKom-1
 • Izvedba skrbnih pregledov pri naložbah v IT in sektor Telekomunikacij (pravni in tehnični vidik)
 • Pogodbe o gradnji omrežja in nabavi aktivne opreme
 • Dogovori iz področja dodeljevanja nedovoljenih državnih pomoči
 • Poslovni, tehnični in pravni razvoj projektov
 • Pravni postopki vezani na regulativo in pravni postopki vezani na varstvo konkurence (pri ali proti AKOS oz. pri ali proti AVK)
 • Priprava medoperaterskih pogodb in dogovorov
 • Ustanavljanje služnosti in pridobivanje dovoljenj
 • Priprava (javnih) razpisnih dokumentacij v zvezi z nabavo in gradnjo telekomunikacijskega omrežja
 • Revizija postopkov javnega naročanja na področju telekomunikacij
 • Pravni aspekti sočasne gradnje in omogočanja souporabe (telekomunikacijske) infrastrukture
 • Problematika državnih pomoči na področju telekomunikacij
 • Gospodarjenje z javnim premoženjem v povezavi z telekomunikacijskimi operaterji 
 • Analiza trga Telekomunikacij (najeti vodi …)
 • Odgovornost operaterjev pri ponujanju telekomunikacijskih storitev (vodenje postopkov reševanja sporov v skladu s 218. členom ZEKom-1)
Ponujamo vam brezplačen 15 minutni uvodni razgovor preko videoklica, v katerem bomo razjasnili vsa morebitna vprašanja, ki se vam porajajo.