Sporne prakse telekomunikacijskih operaterjev

V sodobnem času se vse pogosteje dogaja, da telekomunikacijski operaterji potrošnikom v obdobju vezave naročnin spreminjajo vsebino pogodbeno dogovorjenih pogojev.

V sodobnem času se vse pogosteje dogaja, da telekomunikacijski operaterji potrošnikom v obdobju vezave naročnin spreminjajo vsebino pogodbeno dogovorjenih pogojev. Tudi sprememba cene naročnine ni neobičajna, opozarjajo na Zvezi potrošnikov Slovenije (v nadaljevanju ZPS).

Na nedavni novinarski konferenci je ZPS opozorila, da slovenski telekomunikacijski operaterji (Telekom Slovenije, Telemach, A1 in T-2) med naročniškimi vezavami pogosto spreminjajo naročniške pogoje, ki se v večini primerov odražajo v zvišanju cen storitev. Nekaj najbolj skrajnih primerov je, po navedbah ZPS, doživelo spremembo pogojev že naslednji mesec po 24 mesečni vezavi.

Kakšno varstvo potrošnikov je sploh zagotovljeno v primeru enostranske odpovedi naročniškega razmerja s strani operaterja?
»O vsaki spremembi pogojev, določenih v naročniški pogodbi, morajo biti naročniki obveščeni najmanj 30 dni pred predlagano uveljavitvijo sprememb. Pri tem morajo biti naročniki obveščeni, da imajo,« … », v istem roku (tj. v 30. dneh od obvestila operaterja o spremembi naročniških pogojev) pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo.« (2. odstavek 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah 1, v nadaljevanju ZEKom-1)
Pri odstopu od pogodbe zaradi spremembe pogojev naročniške pogodbe morajo potrošniki upoštevati, da odstop od pogodbe »Vendar te določbe ne vplivajo in ne posegajo v zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter v obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.« (3. odstavek 129. člena ZEKom-1)

Problem terminalske opreme

Prav tako Naročnik, ki je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira:

  • ali bo operaterju povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme in prejeto terminalsko opremo obdržal
  • ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, operater pa mu bo vrnil kupnino.

Naročniku, ki želi izkoristiti odstopno upravičenje, lahko operater v zameno ponudi, da ohrani naročniško razmerje v veljavi pod pogoji, določenimi v obstoječi pogodbi. (4. odstavek 129. člena ZEKom-1)
V praksi to pomeni, da mora naročnik v primeru prekinitve naročniškega razmerja zaradi spremembe naročniških pogojev s strani operaterja kriti nepričakovano visoke stroške telefona oz. druge terminalske opreme. Ti stroški pa nastanejo zato, ker so naročniki s sklenitvijo razmerja z vezavo dobili razmeroma visoko ugodnost pri ceni telefona, zakonska določba pa govori o celotni vrednosti telefona, drugače povedano vrednosti, ki ne vključuje ugodnosti zaradi vezave.

Mnogim potrošnikom se zato zdi, da so neupravičeno oškodovani. Omenjene sporne prakse nikakor ne podpiramo, vendar je edini način potrošnika, da se pred sporno prakso zaščiti ta, da telefon oz. terminalsko opremo kupi v specializirani trgovini, naročniškega razmerja pa ne veže oz. ne kupi terminalske opreme vezane na naročniško razmerje.